Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon - aanspreekpersoon integriteit (API)


Wij vinden het binnen Zwemclub Vrij Merksem belangrijk dat al onze leden zich veilig voelen.

Om deze reden is mij gevraagd de rol van aanspreekpersoon integriteit (API), beter bekend onder de benaming vertrouwenspersoon, op mij te nemen.

Zo kan ik fungeren als aanspreekpunt voor alle leden op o.a. het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Onder het breed begrip grensoverschrijdend en ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, die leden als uitsluiting, ongewenst en opgedrongen ervaren is niet te tolereren.


Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren.

Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen.


Wanneer je met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd, kun je verschillende dingen doen.

Je kunt het gedrag met de betrokkenen bespreken of erover praten met iemand die je vertrouwt en die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, je trainer, vrienden).

Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je naar mij als vertrouwenspersoon gaan.


Wat doet een vertrouwenspersoon - aanspreekpersoon integriteit (API)?


In eerste instantie bied ik een luisterend oor. Daarnaast kan ik je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Eventueel kan ik behulpzaam zijn bij de bemiddeling.


Ik wil benadrukken dat ik als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heb en dus vertrouwelijkheid garandeer. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor meldingen op het gebied van integriteitschendingen of strafbare feiten. Ik zal in die situaties, in overleg en samenwerking met het bestuur, gepaste maatregelen treffen.


Ik hoop hierbij enige duidelijkheid gegeven te hebben over mijn rol als vertrouwenspersoon. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie mij hierover altijd aanspreken.


Ik ben meestal terug te vinden in het zwembad 'Park van Merksem' te Merksem, in de hal of de cafetaria (The Water Lounge) op maandag en vrijdag van 18u00 tot 19u00.

Op zaterdag kan je mij meestal terugvinden in het  zwembad 'De Schinde' te Ekeren, in de hal of de cafetaria (Den Tik Tak) van 10u. tot 11u00.


  VERTROUWENSPERSOON Pieter Wielemans

+32 (0)477 77 93 96

vertrouwenspersoon@zvm.be