Lidgeld

Indien u lid wordt vóór 01/04/2020:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€45

€85

Recreanten

€40

€45

€85

Wedstrijdzwemmers

€40

€90

€130

Familiezwemmers

€40

€10

€50

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/04/2020 en vóór 01/09/2020:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€35

€75

Recreanten

€40

€35

€75

Wedstrijdzwemmers

€40

€70

€110

Familiezwemmers

€40

€10

€50

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/09/2020


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€25

€65

Recreanten

€40

€25

€65

Wedstrijdzwemmers

€40

€50

€90

Familiezwemmers

€40

€5

€45

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” reeds over te maken eind december 2019.

Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2019 ten laatste op 27 december 2019 te betalen per overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “LIDGELD 2020: Naam Voornaam geboortedatum”.

Vanaf januari 2020 kan enkel cash worden betaald in het zwembad “Park van Merksem”, vóór de trainingen.


Als op 10 januari 2020 het individuele lidgeld voor 2020 nog niet is betaald zal, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.


Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.