Lidgeld

Indien u lid wordt vóór 01/04/2023:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€45

€50

€95

Recreanten

€45

€50

€95

Wedstrijdzwemmers

€45

€95

€140

Familiezwemmers

€45

€15

€60

Medewerkers

€20


€20

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/04/2023 en vóór 01/09/2023:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€45

€40

€85

Recreanten

€45

€40

€85

Wedstrijdzwemmers

€45

€85

€130

Familiezwemmers

€45

€15

€60

Medewerkers

€20


€20

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/09/2023


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€45

€30

€75

Recreanten

€45

€30

€75

Wedstrijdzwemmers

€45

€75

€120

Familiezwemmers

€45

€15

€60

Medewerkers

€20


€20

Steunend lid

€25


€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” begin 2023 over te maken.

Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2023 ten laatste op 7 januari 2023 te betalen per overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “LIDGELD 2023: Naam Voornaam geboortedatum”.

Omwille van de corona-maatregelen kan het lidgeld voor 2023 enkel betaald worden via overschrijving.


Als op 14 januari 2023 het individuele lidgeld voor 2023 nog niet is betaald kan, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.


Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.