Lidgeld

Indien u lid wordt vóór 01/04/2024:


Lidgeld

Zwemschool

€95

Recreanten

€95

Wedstrijdzwemmers

€140

Familiezwemmers

€60

Medewerkers

€20

Steunend lid

€25

Indien u lid wordt na 01/04/2024 en vóór 01/09/2024:


Lidgeld

Zwemschool

€85

Recreanten

€85

Wedstrijdzwemmers

€130

Familiezwemmers

€60

Medewerkers

€20

Steunend lid

€25

Indien u lid wordt na 01/09/2024


Lidgeld

Zwemschool

€75

Recreanten

€75

Wedstrijdzwemmers

€120

Familiezwemmers

€60

Medewerkers

€20

Steunend lid

€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” begin 2024 over te maken.

Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2024 ten laatste op 10 januari 2024 te betalen per overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “LIDGELD 2024: Naam Voornaam geboortedatum”.

Het lidgeld kan enkel betaald worden via overschrijving.


Als op 15 januari 2024 het individuele lidgeld voor 2024 nog niet is betaald kan, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.


Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.