Lidgeld

Indien u lid wordt vóór 01/04/2020:


*corona-korting geldt enkel als aan alle voorwaarden is voldaan én vervalt bij betaling na 15/04/2021


De ‘corona-korting’ is enkel toegestaan voor leden die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

- in 2020 reeds lid zijn van ZVM;

- in 2020 het lidgeld correct betaald hebben;

- in 2021 heraansluiten voor een volledig jaar.Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

corona-korting*

Totaal

Zwemschool

€40

€45

€42,50

€85

Recreanten

€40

€45

€42,50

€85

Wedstrijdzwemmers

€40

€90

€65

€130

Familiezwemmers

€40

€10

€25

€50

Medewerkers

€15

-

-

€15

Steunend lid

€25

-

-

€25

Indien u lid wordt na 01/04/2021 en vóór 01/09/2021:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€35

€75

Recreanten

€40

€35

€75

Wedstrijdzwemmers

€40

€70

€110

Familiezwemmers

€40

€10

€50

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/09/2021


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€25

€65

Recreanten

€40

€25

€65

Wedstrijdzwemmers

€40

€50

€90

Familiezwemmers

€40

€5

€45

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” reeds over te maken eind december 2020.

Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2019 ten laatste op 28 december 2020 te betalen per overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “LIDGELD 2021: Naam Voornaam geboortedatum”.

Omwille van de corona-maatregelen kan het lidgeld voor 2021 enkel betaald worden via overschrijving.


Als op 15 januari 2021 het individuele lidgeld voor 2021 nog niet is betaald zal, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.


Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.