Home


ZVM BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING


Op vrijdag 08/12/23 om 20.00u zal er een buitengewone algemene vergadering van ZVM plaatsvinden in de vergaderzaal van het zwembad "Park van Merksem".
Elk aangesloten meerderjarig lid zal hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.
Het enige agendapunt op deze vergadering zal de goedkeuring van de aangepaste/vernieuwde statuten zijn.
De statuten moeten aangepast worden om conform te zijn met het 'nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen'.
Wij hopen op een talrijke opkomst, door u aanwezigheid of door vertegenwoordiging bij volmacht.

Het secretariaat is bereikbaar via secretariaat@zvm.be.HERAANSLUITING 2023


Alle informatie over het heraansluiten bij ZVM voor 2023 en het betalen van het lidgeld kan u hier terugvinden.INSCHRIJVINGEN ZWEMCLUB => WACHTLIJST

 

Omwille van de vele aanvragen tot aansluiting bij onze club, zijn wij genoodzaakt om op dit moment te werken met een wachtlijst voor nieuwe leden die wensen aan te sluiten.


Indien u wenst aan te sluiten bij ZVM dient u eerst uw aanvraag te sturen naar info@zvm.be.

Daarna zal u op de wachtlijst geplaatst worden en pas als het mogelijk is volgens de capaciteit van onze club, zal u uitgenodigd worden om deel te nemen aan een testmoment.

Enkel nĂ¡ dit tesmoment kan er besloten worden of wij u als club de nodige begeleiding kunnen geven en u dus kunnen verwelkomen als nieuw lid.


het bestuur van ZVM vzw 1