HomeMaatregelen Coronavirus


SLUITING ZWEMBADEN


De Stad Antwerpen heeft beslist om noodzakelijke en strikte maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen, is de sluiting van alle sporthallen en zwembaden vanaf vrijdag 13 maart tot een nader te bepalen datum.

 

Vanaf vrijdag 13 maart tot een nader te bepalen datum zijn er dus GEEN trainingen of zwemwedstrijden.

 

De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.  Eventuele wijzigingen in de toestand zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden op onze website, via onze Facebookpagina en via e-mail.


UITSTEL ALGEMENE VERGADERING VAN ZVM


Naar aanleiding van het coronavirus wordt gevraagd om alle fysieke vergaderingen te annuleren.

Omdat een fysieke bijeenkomst in mei of juni nog steeds niet mogelijk is, besliste het Bestuursorgaan van ZVM om de Algemene Vergadering uit te stellen naar een latere datum (ten laatste 8 september 2020).


Het bestuursorgaan zal nog beraadslagen over een nieuwe datum en de wijze waarop de Algemene Vergadering zal plaatsvinden.

Zodra er een beslissing is genomen, zal elk stemgerechtigd lid van ZVM tijdig de nodige informatie hieromtrent ontvangen.