HomeNieuws


ZOMERSTOP ZVM


Momenteel heeft ZVM zijn zomerstop.  ZVM wenst iedereen een fijne gezonde zomervakantie!

Voor de betalende competitiezwemmers hernemen de trainingen vanaf woensdag 5 augustus, telkens op woensdag en vrijdag. 

Omwille van de recente ontwikkelingen van het coronavirus zijn er sinds woensdag 29 juli echter nieuwe en strengere richtlijnen in Antwerpen van kracht rond het coronavirus.

Hierdoor kan u enkel komen trainen na een bevestigde reservatie.

Alle betalende competitiezwemmers zullen een e-mail krijgen om deze reservaties mogelijk te maken.


Normaal hernemen, ONDER VOORBEHOUD VAN DE TEGEN DAN GELDENDE CORONA-MAATREGELEN, vanaf maandag 7 september de trainingen voor iedereen op dezelfde uren als voordien. (https://zvm.be/praktisch/trainingsuren)


Opgelet:

Omwille van Corona-maatregelen kan bovenstaande planning onderhevig zijn aan wijzigingen.

De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geĆ«valueerd.  Eventuele wijzigingen in de toestand zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden op onze website, via onze Facebookpagina en via e-mail.


UITSTEL ALGEMENE VERGADERING VAN ZVM


Naar aanleiding van het coronavirus wordt gevraagd om alle fysieke vergaderingen te annuleren.

Omdat een fysieke bijeenkomst in mei of juni nog steeds niet mogelijk is, besliste het Bestuursorgaan van ZVM om de Algemene Vergadering uit te stellen naar een latere datum (ten laatste 8 september 2020).


Het bestuursorgaan zal nog beraadslagen over een nieuwe datum en de wijze waarop de Algemene Vergadering zal plaatsvinden.

Zodra er een beslissing is genomen, zal elk stemgerechtigd lid van ZVM tijdig de nodige informatie hieromtrent ontvangen.