Lidgeld

Indien u lid wordt voor 01/04/2017:

 

Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€35

€45

€80

Recreanten

€35

€45

€80

Wedstrijdzwemmers

€35

€90

€125

Familiezwemmers

€35

€10

€45

Medewerkers

€15

 

€15

Steunend lid

€25

 

€25

Indien u lid wordt na 01/04/2017 en voor 01/09/2017:

 

Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€35

€35

€70

Recreanten

€35

€35

€70

Wedstrijdzwemmers

€35

€70

€105

Familiezwemmers

€35

€10

€45

Medewerkers

€15

 

€15

Steunend lid

€25

 

€25

Indien u lid wordt na 01/09/2017

 

Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€35

€25

€60

Recreanten

€35

€25

€60

Wedstrijdzwemmers

€35

€50

€85

Familiezwemmers

€35

€5

€40

Medewerkers

€15

 

€15

Steunend lid

€25

 

€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” over te maken, ten laatste op 10/01/2017.

We dringen er daarom op aan dat uw persoonlijke bijdrage ten laatste op 6 januari 2017 is geregeld. Om praktische redenen verzoeken we u, om zo snel mogelijk, en liefst vóór

30 december 2016, per overschrijving te betalen op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “lidgeld 2017” en “naam lid”.

Nadien kan enkel cash worden betaald in het zwembad “Park van Merksem”, vóór de trainingen. Als op 13 januari 2017 het individuele lidgeld voor 2017 niet is betaald zal, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.

 

Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.