Home

Nieuws !

 

  • Algemene ledenvergadering

De werkende leden van ZVM vzw worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 25 mei 2018 om 20u in de vergaderzaal van het zwembad "Park van Merksem".

 

Als voorwaarden voor het werkend lidmaatschap zijn vereist dat men meerderjarig is en minstens twee jaar onafgebroken toegetreden lid is van de vereniging of voorgedragen wordt door de raad van bestuur.

Een werkend lid dat tweemaal na elkaar niet is vertegenwoordigd op de algemene vergadering wordt automatisch toegetreden lid.

 

Kunt u zelf niet aanwezig zijn op onze algemene ledenvergadering?

Dan kunt u zich via bijgevoegd volmachtformulier laten vertegenwoordigen:

VOLMACHTFORMULIER

 

Opgelet: een deelnemer aan de algemene vergadering kan slechts één ander persoon vertegenwoordigen.

 

  • Testmoment

Indien u wenst aan te sluiten bij ZVM dient u eerst deel te nemen aan een testmoment.

Het volgende testmoment zal pas plaatsvinden in september 2018.

Opgelet: deelname aan het testmoment kan enkel na inschrijving via info@zvm.be.