Home


  • UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 07/06/2019


De werkende leden van ZVM vzw worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 7 juni 2019 om 20u in de vergaderzaal van het zwembad "Park van Merksem".
Als voorwaarden voor het werkend lidmaatschap zijn vereist dat men meerderjarig is en minstens twee jaar onafgebroken toegetreden lid is van de vereniging of voorgedragen wordt door de raad van bestuur.
Een werkend lid dat tweemaal na elkaar niet is vertegenwoordigd op de algemene vergadering wordt automatisch toegetreden lid.


  • Testmoment


Indien u wenst aan te sluiten bij ZVM dient u eerst deel te nemen aan een testmoment.

Het volgende testmoment zal plaatsvinden op 25 januari 2019.

Opgelet: deelname aan het testmoment kan enkel na inschrijving via info@zvm.be.