Home    • Heraansluiting 2020


Het document betreffende het lidgeld voor 2020 kunt hier terugvinden via deze link.

Alvast bedankt bij voorbaat om uw betaling tijdig uit te voeren!  • Ledenstop 2019


Momenteel is er een ledenstop voor 2019.

We nemen geen nieuwe leden meer aan in 2019!

Indien u wenst aan te sluiten bij ZVM dient u eerst deel te nemen aan een testmoment.

Het volgende testmoment zal plaatsvinden in de loop van januari 2020.

Opgelet: deelname aan het testmoment kan enkel na inschrijving VANAF 01/01/2020 via info@zvm.be.


There is currently a member stop for 2019.
We will no longer accept new members in 2019!
If you wish to join ZVM, you must first participate in a test moment.
The next test moment will take place in the course of January 2020.
Attention: participation in the test moment is only possible after registration FROM 01/01/2020 via info@zvm.be.


Il y a actuellement un arrêt de membre pour 2019.
Nous n'accepterons plus de nouveaux membres en 2019!
Si vous souhaitez joindre ZVM, vous devez d'abord participer à un moment de test.
Le prochain test aura lieu courant janvier 2020.
Attention: la participation au moment du test n’est possible qu’après inscription à partir du 01/01/2020 via info@zvm.be.